GALERIE CD
EXHIBITION ARCHIVE ABOUT US NEWSLETTER LINKS CONTACT NL EN
 

6 MAY 2007 - 17 JUNE 2007
HENK VISCH
TEUNY TUKKER
KARS PERSOON

Henk Visch - Teuny Tukker - Kars Persoon

De tentoonstelling met werk van Henk VISCH, Kars PERSOON en Teuny TUKKER van 6 mei tot 17 juni 2007 te bezichtigen in Galerie CD, Tielt, is in hoofdzaak bepaald en samengesteld door de kunstenaars zelf. Drie kunstenaars verbonden door hun jarenlange vriendschap, brengen een intrigerend parcours van sculpturen, tekeningen en schilderijen verspreid over de twee tentoonstellingsruimten van de galerie. De opstelling is quasi chaotisch quasi grillig en nodigt de toeschouwer uit om op ontdekkingstocht te gaan in de ‘wondere wereld’ van deze drie kunstenaars.

Henk VISCH (°1950, Eindhoven) trok de aandacht van de kunstwereld in de vroege jaren tachtig met verstilde, bijna teruggetrokken sculpturen. In deze beelden, die wortelen in dromen, emotionele impressies en associaties, probeert Visch een brug te bouwen tussen perceptie en ervaring. Vanaf 1981 begon hij zeer gestileerde menselijke en dierlijke figuren te creëren, die vaak uiterst delicaat, en bijna teer uitgebalanceerd waren. Sommige figuren lijken zelfs in zichzelf die balans te zoeken, waarbij ze bijna hun evenwicht verliezen.
Henk Visch beperkt zich echter niet enkel tot beeldhouwkunst; hij is eveneens tekenaar en zelfs drukker. Zijn introverte sculpturen voorziet hij doorgaans van zeer poëtische en raadselachtige titels, die bij de toeschouwer een hele stroom van associaties en betekenissen op gang kunnen brengen, zonder daarom afbreuk te doen aan de ware uitstraling van het werk zelf. In de tentoonstelling in Galerie CD brengt Henk Visch een drietal sculpturen en een aantal tekeningen.

In zijn schilderijen en tekeningen stelt Kars PERSOON (°1954, Eindhoven) de menselijke gestalte centraal. Deze heeft in elk werk als het ware een metamorfose ondergaan. We herkennen steeds dezelfde basisfiguur; een mens zonder veel details meestal in profiel weergegeven. De contouren van deze persoon worden echter telkens anders ingevuld en hij wordt voorzien van verschillende attributen en ook van woorden. Zo communiceert elk werk een ander beeld van de mens.
Het 'anderszijn van de ander' is het centrale thema in het werk van Kars Persoon. Door zich te oriënteren op de andere mens tracht hij de ervaring van het 'ik en de ander' te verbeelden. Zelf vergelijkt hij deze verbeelding met poëzie: het beeld is onvoltooid en vraagt van de toeschouwer de inzet om het af te maken.
Taal speelt een belangrijke rol in deze verkenning van de ander. Kars Persoon schildert in zijn werken vaak woorden en teksten. Het is volgens hem de taal die een brug slaat tussen het 'ik en de ander', maar die ook onbegrip kan veroorzaken. Juist dit onbegrip vraagt om een toenadering tussen twee mensen.
Kars Persoon toont in Galerie CD het archief van een denkwereld middels collages, tekeningen, schilderijen en een aantal sculpturen.

In het begin van de jaren tachtig sloot Teuny TUKKER (°1952 Hardinxveld-Giessendam) zich aan bij de ‘Eindhovense School’. Hieruit ontstond een nieuwe figuratieve stijl. Haar verhalend talent kwam aan bod via beeldende elementen. Van 1983 tot 1991 maakte Teuny Tukker vrij grote schilderijen zodat het publiek in het verhaal opgenomen kon worden. Tegenwoordig maakt zij voornamelijk klein werk. Er ontstaat een tekening en ernaast een tekst, of andersom. Stripachtig, fragmentarisch van stijl om voor de kunstenaar belangrijke levensaspecten te kunnen belichten zoals levendigheid, geluk, herkenning, maar ook zwaarte, eenzaamheid, gestrengheid. In Galerie CD toont Teuny Tukker een aantal schilderijen, aquarellen en tekeningen.

 

Meer informatie over de kunstenaars kunt u vinden op:

 

^Back to top

 

Copyright © 2009 Galerie CD