GALERIE CD
EXHIBITION ARCHIVE ABOUT US NEWSLETTER LINKS CONTACT NL EN
 


19 NOVEMBER 2006 - 15 JANUARY 2007

/ face / surface

LORÉNE BOURGUIGNON
WILLY DE SAUTER
ABDOL MOTAVASSEL
MARC NAGTZAAM
ALEXANDRA ROOZEN
NARCISSE TORDOIR
NETTY VAN OSCH


face / surface

Een groep kunstenaars uit België en Nederland, werkend vanuit verschillende disciplines heeft het plan opgevat om een map met grafiek te maken. Hoewel zij voornamelijk tekenaar of schilder zijn, hebben zij gemeen dat grafiek een belangrijke nevenfunctie is.

Loréne Bourguignon, schilder (NL)
Willy De Sauter, schilder (B)
Abdol Motavassol, tekenaar (NL)

Marc Nagtzaam, tekenaar (B)
Alexandra Roozen, tekenaar (NL)
Narcisse Tordoir, multi disciplinair (B)
Netty Van Osch, ruimtelijk (NL)


Zowel Abdol Motavassol als Loréne Bourguignon hadden de behoefte om een grafiekproject in samenwerking met andere kunstenaars te starten en om samen te werken aan één thema. Inmiddels heeft zich een groep enthousiaste kunstenaars gevormd en vanuit de verschillende disciplines en genres heeft zich een gemeenschappelijke noemer gevormd: / face / surface.

 

Loréne Bourguignon
Zelfportretten zijn het voornaamste uitgangspunt in het werk van Loréne Bourguignon. Zij doet dit in tekeningen en schilderijen. Daarnaast zijn heliogravures en fotopolymeer etsen een belangrijke aanvulling. Recentelijk heeft zij ook portretten van haar vader toegevoegd aan die van zichzelf. Er ontstaan verdubbelingen en herhalingen. Op dit thema heeft zij in 2003/4 een serie fotopolymeer etsen gemaakt.

Willy De Sauter
Florent Bex: ”..Het oeuvre is namelijk niet rationeel te benaderen, want er is niet alleen het emotioneel engagement van de kunstenaar, maar ook een onmiskenbare sensuele verhouding met de materie. De Sauter beweegt zich op het grensgebied, of eerder op het spanningsveld van het materiële en het immateriële, in die zin dat zijn werken immateriële connotaties oproepen terwijl ze gelijktijdig de nadruk leggen op de specificiteiten van het materiële realisatieproces”.
Yonah Foncé: “...Deze formele eenvoud roept onmiddellijk associaties op met het minimale en het minimalisme, hoewel, - indien we toch etiketjes willen kleven - het in deze context wellicht beter is om van fundamentele kunst te gewagen”.

Abdol Motavassol
De elementen in het werk van Abdol Motavassol hebben een landschappelijke oorsprong zonder letterlijk als zodanig aanwezig te zijn. Fascinaties voor ritme, ordening en herhalingen vormen een belangrijk aspect in zijn werk. Het begrip herhaling wordt in zijn drukwerken ook letterlijk aan de orde gesteld door het combineren van diverse technieken, onder meer zeefdruk en etsen.

Marc Nagtzaam
Vanuit gevonden beeldmateriaal ontstaan de tekeningen van Marc Nagtzaam. Verwijzingen naar het oorspronkelijke beeld worden weggelaten, alleen de structuur blijft over. De series tekeningen worden ook regelmatig in opzichzelfstaande publicaties gereproduceerd of verschijnen als bijlage in diverse tijdschriften.

Alexandra Roozen
Zij houdt zich voornamelijk bezig met potloodtekeningen, gebaseerd op herhalende patronen en structuren. Hierbij speelt de drager een belangrijke rol gezien deze aangetast wordt of opengewerkt wordt, waardoor er een drie-dimensionaliteit ontstaat. Onlangs heeft zij in het Grafisch atelier Daglicht te Eindhoven een onderzoek uitgevoerd naar rubberdrukken.

Narcisse Tordoir
The artistic activity of Narcisse Tordoir can perhaps best be described as a form of painting. Painting itself is taken up as an activity that does no longer belong to the domain of art and traditions. In the act of painting Tordoir leaves behind all aspects that might relate to a history of the medium, instead applying paint as one would paint furniture or put up grafitti signs in a no more, no less way. Tordoirs images are highly complex and crystal clear at the same time.

More than a year ago now Tordoir embarked on a project of artistic collaboration inviting young artists and more renowned colleagues to venture into the field of artistic collaboration. The works take on diverse forms ranging from flatness to outright installations including sound, video images, found objects, beercans, lamps, radio transmissions etc. The series of works have allowed Tordoir to step forward as a new type of artistic interface, allowing connections from different origins to come together in a vast field of activities. The accidental painting or installation as a result is not Tordoirs main objective, navigating to a different conception of artistic activity alltogether, and to newer ways of producing, distributing or making accessible works.

Netty Van Osch
Het werk van Netty van Osch speelt zich voornamelijk af in huiselijke sfeer, met een symbolisch karakter. In het ekwc te Den Bosch is zij op zoek gegaan naar de ruimtelijke foto en tekening. De beelden die daardoor ontstaan laten een plat-ruimtelijk effect zien. Zij heeft de foto’s en tekeningen d.m.v. zeefdruk op de natte klei gedrukt, waardoor deze na het drukken nog vormbaar was. Samen met de ruimtelijke objecten die soms werden afgesneden ontstond een plat-ruimtelijk beeld.

 

Uit bovenstaande blijkt dat alle kunstenaars zich bezig houden met het thema “face” dan wel “surface” en dan in letterlijke ofwel figuurlijke zin. Bij de ene kunstenaar is het een van de waarneming afgeleide interpretatie, bij de andere een meer inhoudelijke. Bij de ene is het oppervlak volkomen gladgestreken, terwijl bij de andere het oppervlak driedimensionaal wordt. Bij de ene staat de handeling van het maken centraal, terwijl bij de ander de vorm ontstaat
vanuit een conceptuele benadering.

Omdat er veel overeenkomsten, maar ook verschillen zijn in de benadering van FACE-SURFACE, was dit reden te meer om gezamenlijk dit onderwerp uit te diepen. Ook bekeken vanuit de verschillende disciplines en achtergronden heeft dit een verrassende samenwerking opgeleverd.
De diverse grafische oplossingen die hieruit volgden, zijn in beperkte oplage van 27 stuks gebundeld in een map.

Deze grafiek zal in combinatie met de verschillende andere disciplines, namelijk tekenen, schilderen of keramiek tentoon worden gesteld. Gezien er zowel Belgische als Nederlandse kunstenaar meedoen, is er gezocht naar een locatie in beide landen. Inmiddels is er de eerste tentoonstelling geweest in Nederland bij Peninsula te Eindhoven, een galerie die zich vooral toespitst op grafiek. Daar zijn de oneven nummers te koop aangeboden geweest. Deze galerie heeft die ook in consignatie. De even nummers 2 t/m 14 zullen bij Galerie CD in Tielt te koop zijn. De map kost Euro 850,-.

 

 

 

 

^Terug naar boven

 

Copyright © 2009 Galerie CD